تماس با ما

تماس:
NAKLADATELSTVÍ PARDIS
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
ID:
61828343
VAT number:
CZ-61828343
e-mail:
pardis_praha@yahoo.com
تلفن:
0420 606 412 605

مشاوره

*
*

* باید پر شود!

GDPR: ما اطلاعات شخصی شما را فقط برای زمان لازم برای پردازش س theال حفظ خواهیم کرد. سپس اطلاعات شخصی شما حذف خواهد شد.

تماس

انتشارات پردیس
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

مشاوره